Date
10 July - 20 July 2009
Location
Delft, The Netherlands
Organization
TU Delft
Delft University of Technology

IFoU
International Forum on Urbanism

Randstad Spatial Planning
Randstad Centre for Strategic Spatial Planning and Design
Contact information
Diego Sepulveda
d.a.sepulvedacarmona@tudelft.nl

Jason Chiang
c.s.chiang@tudelft.nl

Results of the Joint Design Studio

Group 1: From mobile hub to livable platform
Students: Guo Lu, Hsu Mei Ling, Li Zhong, Sven van Oosten, Sung Yin-Huuan, Wong Raymond, Zhang Yan


Group 2: Amsterdam-Almere Twin City?
Students: Ardavan, Chen Xiwei, Sui Qianjing, Poon ChingPong, Jihye Lee, Mia Thio, Wang Kai, Yu Hsin-ko, Huang Zheng


Group 3: Reintroduce the Green Heart
Students: Chen De-Jung, Chen Mei yen, Chen Yuxun, Guo Yong, Gu Xiaojuan, Jin Lei, Ngan Yukkei, Tan Gaofei, Xie Yingying


Group 4: From 'Dual Center City' to 'One Coastal City'
Students: Jasmine, Yang Lu, Lin Shuzheng, ye Shiyu, Guo Shifei, Shun Yang, Li Xuan, Edwin Strik, Fang Zheng


Group 5: Bridging the Islands
Students: Bai Jie, Zhu Lei, Yiling Lin, Lee Ai Ling, Tseng Hui-jiun, Kang Huidan, Francesco Rossoni, Danique Zimmerman, Feile Cao


^ top